อำเภอบางปะกง

(1/2) > >>

Sawasdee8riew:
อำเภอบางปะกง

1.  ที่ตั้งและขนาด
            -  ระยะทางจากอำเภอบางปะกง  ถึง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประมาณ  22  กิโลเมตร
            -  จำนวนพื้นที่ของอำเภอบางปะกง  ประมาณ  257,893  ตารางกิโลเมตร
2.  อาณาเขต
            -  ทิศเหนือ  ติดกับ  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
            -  ทิศใต้  ติดกับ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ, อำเภอเมืองชลบุรี และอ่าวไทย
            -  ทิศตะวันออก  ติดกับ  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี
            -  ทิศตะวันตก  ติดกับ  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ
3.  ลักษณะภูมิประเทศ
            อำเภอบางปะกง  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1-2  เมตร   พื้นที่บางส่วนอยู่ติดทะเล  มีสภาพเป็นป่าชายเลน  สภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง  น้ำจะจืดอยู่ประมาณ  6  เดือน  และมีน้ำเค็มประมาณ  6  เดือน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบการเกษตร  เช่น  เลี้ยงกุ้ง  เลี้ยงปลา
4.  ประวัติความเป็นมา
            อำเภอบางปะกง  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกง  ห่างจากตัวจังหวัด  ประมาณ  22  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพ  ประมาณ  45  กิโลเมตร  ถือเป็นประตูเข้าเขตภาคตะวันออก  บางปะกง ซึ่งแต่เดิมมีต้นโกงกางที่ป่าชายเลนเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า “บางปะกง” จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2450


Amphoe Bang Pakong

1 Location and Size
             - Distance from Amphoe Chachoengsao Province Bagpakong  to approximately 22 kilometers.
             - The number of districts Bagpakg approximately 257,893 square kilometers.
2 territory
             - Adjacent to the northern districts Ban Pho Chachoengsao Province.
             - Adjacent to the south Bagbea Samutprakarn Amphur, Muang, Chonburi, Thailand and the Gulf.
             - Adjacent to the eastern districts Pantag Chonburi
             - West adjacent to Bagbea District Samutprakarn
3. Geographies.
             District Bagpakong  geographies is higher than a plains river sea level 1-2 m up the sea in some areas. Is a mangrove environment. River Bagpakg conditions. Water to dilute the brine is about 6 months and 6 months about a large area of agriculture such as raising fish and shrimp culture.
4 History
             Bagpakong the south district of Chachoengsao province. On the right side of the river Bagpakong . Away from the city and approximately 22 kilometers away from Bangkok is approximately 45 kilometers east entrance area Bagpakg which was originally a mangrove at the mangrove forest that many so called "Bagpakong " Established since 2450.

Ny:
สวัสดีค่ะ

ขอเชิญแวะมาเที่ยวที่ ที่ว่าการอำเภอบางปะกง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ต.ท่าสะอ้าน สิค่ะ
ปัจจุบันทางเทศบาลจัดให้มีตลาดชุมชนช่วงเย็นๆ สามารถมาทานอาหาร ชมวิวริมแม่น้ำ
อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในชุมชน เปิดเวลา 16.30 น.ถึงประมาณ 21.00 น. ค่ะ
ตอนเย็นมีกิจกรรมออกกำลังกาย และแวะไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมขอพร
สามารถเดินเล่นออกกำลังดูบ้านเรือนร้านค้าเก่าๆ
หากชอบตกปลาก็สามารถเตรียมอุปกรณ์มาได้เลยค่ะ

บ้านท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง แหล่งปูเปรี้ยวยินดีต้อนรับค่ะ

Sawasdee8riew:
มีข้อมูลเพิ่มเติม หรือรูปภาพ สามารถนำมาลงได้เลยนะคะ ทางเว็บยินดีช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะ  ;D

Sawasdee8riew:
เขาดิน
อยู่ห่างจากตัวเมือง ฉะเชิงเทราไปตามลำน้ำบางปะกงประมาณ 14 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าคลองอ้อมไปอีก 2 กิโลเมตร สองฝั่งคลองจากเป็นป่าจาก มีบ้านเรือนของชาวบ้านตั้งอยู่เป็นระยะ ลักษณะของเขาดินเป็นหินแกรนิตอย่างหินเขาสามมุข สูงประมาณ 15 เมตร ตั้งอยู่โดดเดี่ยวล้อมรอบด้วยทุ่งนาและป่าจาก  บนยอดเขาซึ่งมีต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นอยู่นั้นเป็นที่ตั้งของ “วัดเขาดิน”  หรือ “วัดปถวีปัพตาราม” ภายในวัดมีมณฑปร้างเหลือแต่อิฐสีแดงอยู่หลังหนึ่ง เก่าแก่มาก เข้าใจว่าเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท

KhaoDin
zooAway from Chachoengsao town along the river about 14 kilometers Bangpakong. And Turn into a canal two kilometers away. Both sides of the canal are the forest. The homes of villagers located periodically. Nature of KhaoDin, There is a granite stone with Sammuk Hill (Chonburi). There is approximately 15 meters high. Located in isolated mountain surrounded by fields and forests. Top of the mountain, which is based on a small tree that is the "Khaodin Temple " or "Wat Pataveepattaram". Buddha in a temple abandoned red brick, but left behind a very old understanding that the Footprint is enshrined.

Sawasdee8riew:
ชมปลาโลมา
นักท่องเที่ยวที่สนใจจะชมปลาโลมาอย่างใกล้ชิดสามารถชมได้ที่บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ปลาโลมาจากอ่าวไทยจะตามแหล่งอาหารเข้ามาหากิน เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณนี้จะมีปลาดุกทะเลซึ่งเป็นอาหารโปรดของปลาโลมาเป็นจำนวนมาก  ปลาโลมาจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 40-50 ตัว และกระโดดขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำพร้อมๆกัน ครั้งละประมาณ 3-4 ตัว พันธุ์ที่พบมากคือ ปลาโลมาอิรวดี (หัวบาตรหลังมีครีบ) โลมาหลังโหนก โลมาปากขวด รวมทั้งปลาโลมาเผือกที่มีความสวยงาม

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://sawasdee-padriew.com/board/index.php?topic=42.0

Watch Dolphins.
Visitors interested in dolphin watch closely, available at the Tambon Tha Kham  Amphur Bangpakong. Dolphins from the Gulf of Thailand is the food source to a living. Because during the months from November to February each year. This area is a favorite food fish Duudaee a lot of dolphins. Dolphins will live in a herd of about 40-50 a breath and jump up above the water surface simultaneously.3-4 at the time. The species is found. Irrawaddy dolphins. (Bat head after fin) dolphin after dolphin bottle protruding and albino dolphins are beautiful.

for more information
http://sawasdee-padriew.com/board/index.php?topic=42.0
    

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page